Together we are strong

TWAS is de minioren-afdeling van Nova en is verdeeld in 3 groepen.
Groep 1: startende zwemmer, hier beginnen alle zwemmers die vanuit het diploma zwemmen (mag al bij een A diploma) bij de club aansluiten.
Groep 2: wedstrijd zwemmer, hier gaan ze naar toe als ze de vaardigheden uit groep1 beheersen en klaar zijn om wedstrijden te zwemmen.
Groep 3: gevorderde zwemmer, zodra ze de vaardigheden beheersen uit groep 2 kunnen ze naar deze groep doorstromen.

De zwemmers uit groep 1, 2 en 3  kunnen 2x per week trainen.
Dinsdagavond en donderdagavond van 18.15-19.15 uur

Zwemmers uit groep 3 kunnen in overleg langzamerhand meer uren uitbreiden richting de ochtendtrainingen. Hierbij wordt gekeken naar niveau en biologische leeftijd van het kind, alles in overleg met kind en ouders/verzorgers.

Het principe van TWAS:
De trainers hebben de taak om de zwemmers enthousiast te maken en te houden en wij zijn er om de trainers enthousiast te maken en te houden.
Wij staat voor iedereen, want zonder enthousiaste trainers hebben we geen zwemclub.
TWAS: Together We Are Strong

  • We proberen minstens één trainer per baan neer te zetten, zodat er veel aandacht is voor de zwemmer en de trainer een goed overzicht heeft.
  • Door de kinderen op het juiste niveau in te delen, is het makkelijker om de kinderen sneller en beter iets aan te leren.
  • De trainersgroep bestaat voor het grootste deel uit jeugdleden, die vanuit de basis worden opgeleid tot trainer. Zij krijgen op deze manier vele mogelijkheden om hun CV voor de toekomst uit te breiden.
  • Er wordt gewerkt aan kennis techniek, maar er worden ook leuke activiteiten georganiseerd voor de trainers!

Ben je jeugdlid (15 + jaar) en je wilt bij de TWAS-trainers aansluiten, meld je dan aan bij het bestuur of bij één van de trainers. Je bent meer dan welkom!